Nhà hàng & Bar

 • Phòng ăn VIP
  Phòng ăn VIP

  Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
  Vị trí: Tầng 1
  Sức chứa: 20 đến 80 khách • Nhà hàng Lâm Sơn
  Nhà hàng Lâm Sơn

  Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
  Vị trí: Tầng 1
  Sức chứa: 200 khách

 • Hoan Châu Bar
  Hoan Châu Bar

  Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
  Vị trí: Tầng 1
  Sức chứa: 40 khách

Facebook chat