Phòng họp Bùng Giang

Vị trí: Tầng 1
Diện tích: 450 m2
Sức chứa tối đa: 360

Phòng

 

Diện tích

(m2)

SỨC CHỨA

Chữ U

Rạp hát

Lớp học

Tiệc

Cocktail

Bùng Giang

450 m2

180

360

260

300

360

TOP
Facebook chat